• Foccaccia-zalm-olijven1
  • Indiase-currysoep-breed1
  • Citroencupcake-maanzaad1
  • Hutspot-mini-breed2

Afbeelding-rechts1

Disclaimer

Alles op deze website, www.menuopmaat.nl, zoals teksten, logo’s en fotomateriaal, is eigendom van Menu op Maat. Het is niet toegestaan materiaal van de site alsmede de inhoud van de downloads op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke andere wijze en/of door welk ander medium dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Menu op Maat.

Menu op Maat streeft ernaar dat de informatie op de site en de samenstelling van de downloads zo correct en volledig mogelijk is. Ondanks de constante zorg en aandacht, die wij hieraan besteden, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onjuist, onvolledig of onduidelijk is.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met het gebruik van de informatie op de site en/of de downloads. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit tijdelijke onbereikbaarheid van de website en/of het disfunctioneren van het bestel- en/of betalingssysteem.

Menu op Maat behoudt zich  het recht voor om de samenstelling en de werkwijze van de website te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.